Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina; www.motorrijschoolhartel.nl, hierna te noemen Motorrijschool Hartel. Door deze webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Motorrijschool Hartel behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Motorrijschool Hartel spant zich in om de inhoud van motorrijschoolhartel.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.

Motorrijschool Hartel aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op motorrijschoolhartel.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Motorrijschool Hartel nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website liggen bij Motorrijschool Hartel.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Motorrijschool Hartel, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Contactformulier:
    What is 7 + 7


      What is 4 + 9