CBR start weer met theorie- en praktijkexamens

Beste kandidaat,

Vanaf woensdag 13 mei start het CBR weer met het afnemen van theorie-examens. Dit geldt voor alle categorieën.

Op maandag 18 mei starten ze gefaseerd met het afnemen van praktijkexamens, toetsen en rijtesten. Dit doen ze volgens RIVM-richtlijnen. Ook de verplichte nascholing en praktijktoetsen voor beroepschauffeurs gaan dan van start.


Theorie-examens

Theorie-examens zijn vanaf maandag 11 mei weer te reserveren in TOP internet. Ze starten deze examens met een aangepaste zaalbezetting van 50%. Hiermee kunnen ze ervoor zorgen dat er minstens 1,5 meter tussen elke kandidaat zit.
Praktijkexamens

Vanaf 13 mei kunnen wij weer praktijkexamens plannen. Hierover ontvangt kandidaat begin volgende week meer informatie. Kandidaten zullen we vanaf volgende week hierover ook persoonlijk informeren. Kandidaten van wie het praktijkexamen is uitgesteld krijgen voorrang.